side-area-logo
WYBRANE  PRACE FIRMY SOL-HUT
Budowa zadaszenia podwórza wewnętrznego Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej 42A w Krakowie

Zakres prac obejmował wykonanie i montaż:

  • konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z jej zabezpieczeniem do wymaganej klasy odporności ogniowej;
  • dachu płaskiego ze wszystkimi warstwami dachu odwróconego;
  • dachu spadzistego, świetlików dachowych z klapami oddymiającymi, rolet zaciemniających itp.
  • wszystkich niezbędnych prac z zakresu branży ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
Wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie”.

Zakres prac obejmował:

  • korytowanie mechaniczne całej powierzchni zagospodarowywanego terenu ;
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchni;
  • osadzenie betonowych krawężników i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej;
  • wykonanie warstw z kruszyw zgodnie z projektem;
  • wykonanie nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych z odpowiedniej kostki brukowej zgodnie z projektem.
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
LIKWIDACJA TLENOWNI NR 1 NA ZAKŁADZIE ENERGETYCZNYM W AMP S.A. O/KRAKÓW

Ilość pozyskanego złomu: 2100 MG; Kubatura obiektów: 125 000 m3

SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
LIKWIDACJA NAGRZEWNICY NR 3 PRZY WP NA TERENIE ZAKŁADU STALOWNIA I WIELKIE PIECE W AMP S.A. O/KRAKÓW

Wysokość likwidowanej nagrzewnicy: 46 m

SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
LIKWIDACJA RUROCIĄGÓW GAZU KOKSOWNICZEGO (ø 800 MM) NA TERENIE ZAKŁADU KOKSOWNIA W ARCELOR MITTAL POLAND S.A. O/KRAKÓW

Prace wykonywane pomiędzy czynnymi instalacjami technologicznymi

SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
LIKWIDACJA ZWĘŻEK VENTURII PRZY PŁUCZCE WODNEJ NA ZAKŁADZIE WIELKIE PIECE W AMP S.A. O/KRAKÓW

Prace likwidacyjne wykonywane na wysokości ~ 40 m

SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
WYMIANA ELEWACJI ŚCIAN HALI LEJNICZEJ OB. 701 NA ZAKŁADZIE STALOWNIA KONWERTOROWA W AMP S.A. O/KRAKÓW
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
LIKWIDACJA MIESZALNIKA SURÓWKI NR 3 NA ZAKŁADZIE STALOWNIA KONWERTOROWA W AMP S.A. O/KRAKÓW
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
LIKWIDACJA CIĄGU NOŚNIC TRANSPORTU WĘGLA NA ZAKŁADZIE KOKSOWNIA W AMP S.A. O/KRAKÓW

Ilość pozyskanego złomu: 2100 MG; Kubatura obiektów: 125 000 m3

SOL-HUT - Firma budowlana
SOL-HUT - Firma budowlana
WYBRANE  PRACE FIRMY SOL-HUT